Tamasha

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

تعبیر دیدن گوسفند در خواب

تعبیر دیدن گوسفند در خواب

تعبیر دیدن گوسفند در خواب چیست؟ شاید این سوالی باشد که ذهن هر شخصی را بعد از دیدن چنین خوابی مشغول نماید. دیدن حیوانات در خواب می‌تواند بنا به نوع حیوان و حتی نر و ماده بودن آن و سایر عوامل تعابیر مختلفی داشته باشد و هر شخصی از روی کنجکاوی هم که شده باشد بخواهد معنی و تعبیر خوابی که دیده است را بفهمد از این رو در این بخش به بررسی دیدن گوسفند زنده در خواب می‌پردازیم.

تعبیر خواب گوسفند از نظر مفسران و بزرگان دینی در وجه های مختلف و متنوع مورد بررسی واقع شده است. در این بخش به بررسی کامل تمامی دیدگاه های مربوط به دین چنین خوابی می پردازیم تا بتوانید تعبیر مربوط به هر خواب در رابطه با گوسفندان را در این مقاله بیابید. 

آنچه می خوانید

همانطور که می‌دانید عادت به تعبیر کردن خواب و اعتقاد به تعابیر مختلف از بزرگان دینی نظیر امام جعفر صادق (ع) و ابن سیرین و … یکی از عادات مرسوم در بین ایرانیان می‌باشد که ریشه در باستان دارد. حتی در سایر کشور‌های مسلمان نیز این عادت وجود دارد که بارز‌ترین نمونه آن را می‌توان تعبیر خواب توسط حضرت یوسف (ع) در مصر دانست. علم تعبیر خواب و بررسی معانی خوابی که افراد دیده‌اند نزد هر شخصی نبوده است و افراد خاص و برگزیده به این علم تسلط داشته‌اند، اکنون نیز تعابیر ذکر شده برگرفته از دستورات و یا کتب نگارشی همین بزرگواران است. که در این مقاله به بررسی بخشی از سخنان این بزرگان در رابطه با دیدن گوسفندان در خواب می‌پردازیم.

قبل از هر چیزی توجه داشته باشید که تعبیر خواب به گفته بسیاری از بزرگان تنها به خواب‌هایی تعلق می‌گیرد که قبل از خواب به آنها فکر نکرده باشید. همچنین خواب‌هایی در سر شب و یا در اثر پرخوری و … تنها رویاهایی هستند که می‌بینید و تعبیر خاصی ندارند. در این میان بسیاری از خواب‌هایی که توسط انسان دیده می‌شود را می‌توان به تعابیر مختلفی بازگو کرد که در نهایت یا موجب متضرر شدن افراد و یا موجب سودمندی آنها می‌شود.

طبق روایاتی توصیه شده است که در صورت مشاهده خواب بد و مشاهده تفسیر آن که مبنی بر ضرر و زیان باشد، بهتر است نسبت به پرداخت صدقه اقدام نمایید. البته توجه داشته باشید که اعتقاد به علم تفسیر و تعبیر خواب نیز در اینکه چه اتفاقاتی مرتبط با خواب در زندگی شما رخ دهد، بسیار تاثیر گذار است. 

اگر به صورت کلی بخواهیم ریشه تعبیر کردن خواب را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که این رسم و این علم از زمان پیامبران الهی وجود داشته است و نمونه آن داستان حضرت یوسف (ع) برای هفت گاو لاغر و هفت گاو چاق در زمان حکومت پادشاهان مصر است. در این میان پدر علم تعبیر خواب در جهان زیگموند فروید شناخته می‌شود که در سال 1900 با انتشار کتابی، محتویات کامل و جامعی در رابطه با تعبیرخواب ارائه کرد. ناگفته نماند که در این کتاب نام‌هایی از قرآن و حضرت یوسف نبی و سایر اعتقادات مسلمانان برده شده است و به تاریخچه این علم در گذشته نیز اشاره شده است.

دیدگاه ها و نظریات فروید در این کتاب را می توان در بسیاری از موارد نزدیک به دیدگاه پیامبران و امامان دانست. بنابراین می توان گفت که نسخه مرتب شده و طبقه بندی تعبیرات این بزرگواران می باشد. همانطور که در قرآن کریم مواردی از علم و پیشرفت آینده بشری ذکر شده و دانشمندان بعد ها موفق به کشف و منتشر کردن اطلاعات آن شده اند. این کتاب نیز تا حدود زیادی برگرفته از تعابیر و دیدگاه های مفسران بزرگ خواب می باشد. 

گوسفند زنده همواره یکی از حیوانات تاثیر گذار در زندگی آدمی بوده است به طوری که همواره در داستان‌های قدیمی می‌توان به تاثیر گوسفند در زندگی آدمی پی برد. خرید گوسفند زنده و حتی فروش آن همواره خیر و برکت را برای هر دو طرف خریدار و فروشنده به ارمغان آورده است. تعبیر دیدن گوسفند در خواب نیز بدین صورت است که برای فرد خیر و برکت به ارمغان خواهد آورد. در این میان موارد تاثیرگذاری نظیر لاغر و چاق بودن گوسفند، وزن گوسفند زنده و یا اینکه کسی گوسفندی به شما بدهد یا گوسفندی از شما بگیرد نیز در تعبیر این خواب تاثیر خواهد داشت. در ادامه به بررسی کلی و جامع این موضوع می‌پردازیم.

در این بخش به بررسی تعبیر خواب قوچ ابن سیرین و میش و بره به روایت وی می‌پردازیم. از دیدگاه ابن سیرین دیدن گوسفند و متعلقات گوسفندی نشان از غنیمت و خیر و برکت است. تعبیر خوردن گوشت گوسفند به روایت ابن سیرین نشان دهنده این است که شخص بیننده خواب و افرادی که در هنگام خوردن گوشت همراه وی بوده اند، غنیمت زیادی به دست می‌آورد، البته به این شرط که پخته باشد. تعبیر خواب خوردن جگر گوسفند نیز همین معنی را دارد. اگر در خواب ببینید که گوسفندان زیادی اعم از میش و قوچ دارید تعبیرش این است که مال زیادی به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب خوردن پاچه گوسفندی نیز این است که به همان اندازه که خورده‌اید مال و نعمت به شما روی می‌آورد. دیدن خوردن کله گوسفند نیز نشان از عمر طولانی و وفور نعمت در طول عمر دارد. تعبیر خواب گوسفندان قربانی شده به روایت ابن سیرین این است که اگر برده و بنده هستید آزاد خواهید شد و یا اگر بیمار هستید بهبود پیدا می‌کنید. یا اگر در شرایط سختی قرار دارید بدون شک از سختی‌ها عبور خواهید کرد. توجه داشته باشید که تاثیر و تعبیر این خواب در زمان نزدیکی به عید قربان بیشتر است.

تعبیر دیدن پوست گوسفند در خواب از نظر کرمانی دلیل بر بدست آوردن رزق و روزی فراوان می‌باشد. معنی دیدن خواب گوسفندی که فریاد می‌زند نیز این است که از سوی شخص ثروتمندی به شما مالی می‌رسد. تعبیر خوردن گوشت گوسفند در خواب نیز به روایت از کرمانی این است که با سختی و مشقت مال زیادی به شما خواهد رسید. داشتن گوسفند دنبه‌دار در خواب نیز به این معنی است که شخصی که چنین خوابی دیده است صاحب فرزندی می‌شود و مال زیادی به دست خواهد آورد. به نقل روایات آمده است که تعبیر خواب میش و گوسفند شاخ دار این است که صاحب خواب به اندازه بزرگی شاخ‌ها مقام و بزرگی به دست خواهد آورد.

مغربی نیز همچون ابن سیرین و کرمانی، تعابیر دیدن خواب گوسفند زنده را به نیکی یاد کرده که در ادامه به بررسی دیدگاه مغربی برای تعبیر دیدن گوسفند در خواب می‌پردازیم. تعبیر خوردن شیر گوسفند در خواب به روایت مغربی این است که صاحب مال حلال خواهید شد. همچنین صحبت کردن با گوسفند در خواب نشان از روی آوردن رزق زیاد به سوی شما خواهد بود. تعبیر دیگری که از مغربی برای دیدن گوسفند در خواب بیان شده این است که اگر ببینید سر شما همچون سر گوسفند شده است یعنی اینکه شما نسبت به مسئله‌ای جاهل و نادان خواهید شد.

همانطور که مطالعه کردید دیدن خواب گوسفند نشانه‌هایی خوبی دارد که نشان از روی آوردن نعمت و رزق و روزی به سوی شما خواهد بود. تعابیر ذکر شده از بزرگان تعبیر خواب می‌باشد که در بین مسلمانان بسیار قابل قبول هستند.

شاید با خواندن عنوان این بخش به این فکر بیفتید که تعبیر دیدن بره در خواب نیز همچون تعبیر دیدن گوسفند می‌باشد. اما باید گفت که اینطور نیست و تعابیر مختلفی دارند. دیدن بره در خواب به تعبیر بزرگان حاکی از فرزند می‌باشد که در ادامه به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

ابن سیرین که به عنوان یکی از بزرگان تعبیر خواب شناخته می‌شود در تعبیر دیدن بره این چنین می‌گوید که به صورت کلی تعبیر آن فرزند است. اگر در خواب کسی به شما بره‌ای داد نشان بر این دارد که شما صاحب فرزندی می‌شوید. کشتن و سر بریدن بره در خواب نیز تعبیر از دست دادن فرزند را دارد. تعبیر خوردن گوشت بره در خواب نیز نشان از آمدن غم و غصه دارد. از نظر ابن سیرین نحوه اتفاقات در خواب مبنی بر دادن و گرفتن بره می تواند در مثبت بودن و یا منفی بودن خواب تاثیر گذار باشد و خیر و شر خواب شما را مشخص نماید. 

تعبیری که از دیدن بره از نظر امام صادق ذکر شده به صورت کلی می‌باشد و جزئیات آن ذکر نشده است، از دیدگاه ایشان دیدن بره در خواب بر 4 وجه است: فرزند، مال حلال، معیشت ، غم و غصه. اینکه خواب شما در این رابطه خوب باشد یا بد، مربوط به اتفاقاتی است که در طول خواب می بینید. برای مثال اگر در خواب مرگ بره ها و مریض بودن آنها را مشاهده کنیدف مسلما نشانه خوبی برای شما ندارد و نشان از متضرر شدن دارد. 

از نظر عبدالله کرمانی دیدن بره زنده در خواب علاوه بر دلالت بر فرزندان سبب رزق و روزی نیز می‌گردد. دیدن بره در خواب از نظر وی به معنی ورود مال و رزق و روزی به زندگی شما خواهد بود. در تعبیر دیگری از وی آمده است که کشتن بره یا بزغاله و خوردن از گوشت آنها دلیل بر این است که از جانب فرزند یا فرزندان به شما غم و اندوهی وارد می‌گردد. خوردن گوشت خام بره نیز دلیل بر همراه شدن با شخص گمراهی خواهد بود و در عوض دیدن خواب خوردن گوشت بره پخته و بریان نشان از به دست آوردن مال و نعمت دارد.

یکی از مرتبط‌‌ترین موضوعات با تعبیر دیدن گوسفند در خواب، دیدن چوپان در خواب است که بهتر است برای هرچه جامع‌تر شدن مقاله به بررسی این موضوع نیز بپردازیم. همانطور که اطلاع دارید در روایات و احادیث آمده است که اکثر پیامبران و اولیای الهی به چوپانی مشغول بوده‌اند، از همین رو مشخص است که دیدن خواب چوپان و یا چوپان شدن دلیل بر منفعت و نیکی دارد، که در ادامه به بررسی دقیق‌تر این موضوع از دیدگاه بزرگان تعبیر خواب می‌پردازیم.

به نقل از ابن سیرین، چوپانی اسب در خواب دلیل بر ریاست و حکمرانی و رسیدن شما به مقام و منزلت خاصی است. چوپانی برای خر به معنی باز شدن بخت و اقبال است که شخص خواب بیننده با اقبال و خوشبختی روبرو خواهد بود. در آخر نیز تعبیر دیدن خواب چوپانی گوسفندان از ابن سیرین بدین معنی است که صاحب مقام و شکوه خواهید شد و مال زیادی به شما روی خواهد آورد.

به نقل از امام صادق (ع) آمده است که دیدن خواب چوپان به معنی بزرگی و مال آوری است همچنین نشان از محافظت و مراقبت از مال مردم دارد که به معنای امانت داری می‌باشد. که از دیدگاه ایشان نیز دیدن چنین خوابی مثبت و مبارک است. 

به نقل از کرمانی چوپانی کردن و بردن گوسفندان به منطقه‌ای برای چرا نشان از حکومت شما بر مردم دارد. چوپانی خوک‌ها در خواب به معنی ریاست و حکمرانی شما بر عده‌ای بد کار است. اگر ببینید در بین خوک‌ها در حال گشت و گذار هستید بدین معنی می‌باشد که در اثر مال و ثروتی که با زور بدست آورده‌اید خوشحال خواهید بود.

تعبیر دیدن گوسفند در خواب از نظر ابن سیرین، کرمانی، امام صادق (ع)، مغربی و … در این مقاله به صورت کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفت تا با کاملترین تعبیر خواب گوسفند روبرو باشید و بتوانید با مراجعه به این مقاله تعابیر خواب‌های مربوط به گوسفندان را به دست بیاورید.

در این مقاله تعابیر دیدن گوسفندان اعم از میش و قوچ و بره و … به صورت جامع و کامل ارائه شده است.

تعابیر ذکر شده در مقاله معنی دیدن خواب گوسفند از بزرگانی نیر محمد ابن سیرین و امام جعفر صادق و مغربی و … برگرفته شده است.

به صورت کلی دیدن گوسفندان در خواب خوب و نیک است اما در مواردی می‌تواند نشانه‌های بدی نیز داشته باشد که در این مقاله به صورت جامع به این موضوع پرداخته شده است.

تعبیر خواب خر (الاغ): تعبیر خواب کامل حضرت دانیال، ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب خر, تعبیر خواب الاغ, کاملترین تعبیر خواب خر, خر بزرگ، خر سفید، خر سیاه, تعبیر خواب خر امام صادق, تعبیر خواب صدای خر

تعبیر خواب خر (الاغ): تعبیر خواب کامل حضرت دانیال، ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب خر (الاغ) : در این مقاله از تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

تعبیر خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.

تعبیر خر ماده، زن یا «کنیزک» است.

دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با ان می توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند.

اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که به جمعی وارد میشود که سالها آرزوی آشنایی با ان‌ها را داشت.

اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه ان است که ارث کلانی بشما می رسد.

اگر ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، یـعـنـی درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی .

اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای، یـعـنـی به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

اگر خواب ببینید خری بشما هدیه می دهند یا خری میخرید، علامت ان است که به مقامی رفیع دست می یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.

اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌

اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد .

اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای، یـعـنـی از «پادشاه» به تو مال و منفعت می‌رسد.

تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:

خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.

خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی.

خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.

خر سرخ: یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی. خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.

اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، یـعـنـی حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.

اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، یـعـنـی از دنیا می‌روی.

اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی.

اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارتند از: ۱- بخت و اقبال ۲- کامیابی و بهره‌مندی ۳- مرتبه ۴- فرمانروائی.

خر سواری در خواب، نشانه به کار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است.

و این که زنان شرور موجب دردسر می شوند.

اگر در خواب خری بشما لگد بزند، نشانه ان است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید.

اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت ان است که زنانی راکه از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید.

اگر خواب ببینید کودکان خرسواری میکنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.

اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت ان است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.

اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت ان است که از سرزمین‌های‌ بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.

اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت ان است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی بشما خواهد رسید.

اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند، علامت ان است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.

تعبیر بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّ اَنکَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _… که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است (لقمان-۱۹).

اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند، علامت ان است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران بشما اهانت کند.

اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه ان است که ثروتی بشما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.

اگر ببینی گوشت خر می‌خوری، یـعـنـی از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

تعبیر خواب خر (الاغ) از زبان ابن سیرین، دانیال نبی، حضرت یوسف و دیگر معبران خارجی

چشم: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، یـعـنـی در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی.

اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).سم خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سُم خر، مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

نعل خر: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

دم خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دم خر در دست داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.

دست و پا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است، یـعـنـی خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.

اگر ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یـعـنـی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.

اگر ببینی مانند خر می‌روی، یـعـنـی دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.

اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

اگر ببینی مثل خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

اگر ببینی مثل خر دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .

قاطر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.

اسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با اسب همراه شده است، یـعـنـی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.

گوسفند: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .

کُرّه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.

پرنده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد [مثلا اگر با عقاب همراه بود، مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق پادشاه به دست می‌آید؛ برای اطلاع بیشتر به تعبیر همان پرنده مراجعه شود].

اگر ببینی خر تو مرد، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی، یـعـنـی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.

اگر ببینی خر تو دزد شده است، یـعـنـی زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.

اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.

اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است، تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.

تعبیر کسی که خر کرایه می‌دهد، حکومت کردن و مدیریت نمودن است، و همچنین کسی است که کارها را برقرار می‌کند و نظم و سر و سامان می‌دهد، و همچنین کسی است که از معاش و تامین مایحتاج زندگانی نگهداری و حمایت می‌کند.

تعبیر گله‌بانی و چوپانی و چراندن خر، بخت و اقبال می‌باشد.

اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد.

اگر خرهای بسیاری را ببینی، یـعـنـی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.

تعبیرهای خر عبارتند از: ۱- بخت ۲- کامیابی و بهره‌مندی ۳- فرمانروائی ۴- مال ۵- زن ۶- شادی ۷- عزت ۸- اقبال ۹- بزرگی ۱۰- درجه و رتبه و مرتبه

خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما میگوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمیکند و نشان نمیدهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی تواند بد باشد.

چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر ان جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی بشما میشود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب میکنید.اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های‌ خوب زندگی است.

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا