Tamasha

تبریک روز پدر به داماد خانواده

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد ,تبریک روز مرد رسمی ، تبریک روز مرد به برادر ، اس ام اس تبریک روز مرد به پدر و

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

تبریک روز مرد رسمی ، تبریک روز مرد به برادر ، اس ام اس تبریک روز مرد به پدر و شوهر ، متن روز مرد ، تبریک روز پدر از طرف دختر ، متن تبریک روز پسر ، روز مرد ۹۷ ، تبریک روز مرد به همسر خود ، عکس روز پدر برای پروفایل ، عکس روز پدر فوت شده ، عکس برای پدر ، عکس متن پدر ، عکس پروفایل پدر ، عکس نوشته پدر و دختر ، کانال عکس پروفایل پدر ، عکس پروفایل روز پدر فوت شده و …

ای تمام زندگی و هستی ام، عشق را با تو تجربه کردم و بدان مروارید زیبای عشقت همیشه در صدف سرخ قلبم جای دارد. بهترینم، به پای همه خوبیهایت برایت خوب بودن، خوب ماندن و خوب دیدن را آرزو می کنم. روز مرد را به تو عزیزترینم تبریک می گویم.

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

مرد که باشیوقتی دست زنی  را عاشقانه می گیریتازه می فهمی مرد بودن را بایدمیان دستان ظریف زن احساس کنی …

******************************************

در طریق مرد بودن…همچو کوه درد باش،،،،یا نزن حرفی ز مردی،،،،یا حقیقت مرد باش….

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

ما مردها عادت میکنیم به بودن زن.نه اینکه عادی شود و تکراری،به بودنش به بویش،به اتمسفری که ایجاد میکند،به جانی که میریزد در دیوارهای خانه و تازه میکند حس بودن را …چندروز نباشد حالمان خراب میشود.به هارت و پورتهایمان توجه نکنید.مرد بی زن تلف میشود!

******************************************

مرد بودن یعنیدل اونی که بهت دل داد و نشکنیاشکشو در نیاریاز اعتمادش سواستفاده نکنیمرد بودنیعنیمسئولیت . . .

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

شنیدن صـــــــدای قلب کسی که دوستــــــش داریزیبــــــــــاترین موسیقی دنیـــــاست…شوهر عزیزم دوستت دارم ، روزت مبارک

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

روز سوسک کشان بی سنگر!آشغال دم در گذران بی ادعا!شوفر تاکسی های بی حقوق!کت شلوار پوشان بی اتو و دکمه!شیران بی غرش و دندان!جوراب پوشان قانع!جارو کنان و شیشه پاکنان استادبند بازان نصب پرده!بچه های لوس مامان جوناشون!خروپف کنان سلب اسایش!این فوتبال دوستان همیشه ادعا بی تحرک!اخبار گوش کنان تکراریروشنفکران به روز واسه خواهراشون!هنوز بگم یا بسه!?!?خلاصه روز مرد پیشاپیش مبارک باد

******************************************

ریتـــم ِ خنده هایتــــــــــــ را دوستــــــــ دارم . . .تو بین ِ تمــــــــــــام ِ آدم هـــــــــا . . .در این کــــــُره ے خاکے . . .تــــــــــــــافتہ ے جدا بافــــتہ اے . . .لبخنــــــــــــد بزن نفـــــــــــــس مــــــــــــن !!

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

همسر خوبم ، روزهای با تو بودن قشنگ ترین روزهای خداستروز مرد بر بهترین مرد دنیا مبارکهمراه همیشگی تو در زندگی . . .

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

بهترین رفیق و شریک زندگی تو اونیه که این حس رو به تو بده که تو میتونی تو هر زمینه ای از زندگی بهترین باشی .همسر عزیزم من با تو بهترینم . . . روزت مبارک

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

همسر عزیزمنمی دانم که دانستی دلیل گریه هایم رانمی دانم که حس کردی سکوتم راولی دانم که می دانی من عاشق بودم و هستموجود ساده ات بوده که من اینگونه دل بستمعزیزم همیشه عشق من هستی و خواهی بودروز مرد مبارک

******************************************

متن تبریک روز مرد

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

مردها مهربانند و زنها خودخواه دلیلش هم اینست که خیلی از زنها حاضر نیستند به مردی که نمیشناسند کمک کنند ولی مردها حاضرند حتی واسه زنهای غریبه هم بمیرنچقدر این مردا اغان

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

 مرد اگر مرد باشد هدیه (جوراب) نمیخواهد اندکی محبت برایش کافیستروز مرد مبارک

******************************************

اس ام اس تبریک روز مرد

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

عزیزم از صمیم قلب دوستت دارم و امیدوارم بتوانم جوبگوی محبت هایبی پایان تو باشم ، و سال های سال در کنار هم زندگی زیباتر از قبل داشته باشیمهمراه همیشگی تو . . .

******************************************

اس ام اس تبریک روز پدر و مرد

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

یارم ای چراغ خونه مرد دریا ، مرد بارون / با تو زندگی یه باغه ، بی تو سرده مثل زندونهرچی دارم از تو دارم ، تو بهار آرزو ها / هنوزم اگه نگیری دستامو ، می افتم از پاتقدیم به مرد زندگیم ، روزت مبارک . . .

******************************************

جوراب لایق یک مرد نیست…برایت کفشهایی از جنس طلا هدیه می دهمکه لایق مهربانی هایت باشدتا بپوشی و مردانه قدم برداری چون نان آور خانه تو هستیتویی که تکیه گاهى ستون هر خانه ایبا وجود توست که پا برجاستتاتو نباشی پای هر زنی لنگ استزندگی با وجود تو قشنگ استتقدیم به پدران و مردان پاک سرزمینم

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

پدر بشنو این حرف فرزند خویشعزیز و گرامی و دلبند خویشتویی مایه ی بود و پیدایشمکنارت به ناز و به آسایشمپدر تکیه گاه وجود منیتو سرمایه ی هست و بود منیپدرم روزت مبارک باد

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

******************************************

جملات زیبا روز پدر

سلامتی اون کسی کهساقی نبود ولیهر روز برامون عرق ریخت ….!!!!( پدر )روز پدر مبارک

******************************************

پیامک روز پدر

از اوّلین انشاءفقط یک جمله یادم هستبابا اگر نان دادتاوان هم فراوان داد . . .روز پدر مبارک

******************************************

متن تبریک روز پدر و مرد / پیامک ، اس ام اس ، عکس پروفایل تبریک روز پدر و مرد

متن تبریک روز پدر

پدر مشکل گشاے خانوادهپدر یک قهرمان فوق العادهپدر یعنے غرور و هستی منپدر یعنے تمام هستے منپدر لطف خدا روےزمین استپیشاپیش روز پدر مبارک

******************************************

اس ام اس تبریک روز پدر

پدر لطف خدا روے زمین استهمیشہ لایق صد آفرین استخوشا آنان پدر در خانہ دارنددرون خانہ یک پروانہ دارندروز پدر مبارک

******************************************

جملات زیبا روز پدر

پدرمتنها کسیه که باعث میشهبدون شک باور کنمکه فرشته هاهم میتونن مرد باشن . . .روز پدر مبارک

******************************************

 پیام تبریک روز پدر

پدر یعنی:هر چه روزهایت سخت سختمن هستم خیالت تخت تخت‏!‏سلامتی همه باباها و بابا بعد از اینها‏!‏

******************************************

پیامک روز پدر

ﻫﻴﺴﺴﺴﺴﺴﺴﺲ!!!!!!ﻳﻮﺍﺵ ﺗﺮﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻛﻨﻴﺪ!!!!!!!!!!!ﺷﺎﻳﺪﻛﺴﻲ ﭘﺪﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ…ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﻼی ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﻧﻜﺸﻴﺪ …ﻗﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ..ﺍﺯﻛﻨﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ،ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﻴﺪ،ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻛﻨﻴﺪ ، ﭘﺪﺭﻫﺪﻳﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﺪ…ﭘﺪﺭﺧﻮﺩﺵ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﺳﺖ،ﺍﺯﺩﺳﺘﺶ ﻧﺪﻫﻴﺪ ,ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.ﻧﮕﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻴﺮ ، ﻧﺪﻩ; ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ,ﻧﻪ!! ﺗﻮﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻳﻲ …. ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺵ ﺍﻭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ… ﺗﺎﺍﺯﺗﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ… ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺵ ﺩﻝ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﻜﻨﻲ…ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﻢ ﻳﻮﺍﺷﺘﺮ!!!ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺴﻲ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍی ﭘﺪﺭﺵ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ……

******************************************

متن روز پدر

فلسفه « الا کلنگ »اثبات بزرگی کسی استکه فرو می نشیند تا دیگری پرواز را تجربه کندو پدرهمان بزرگ مردی استکه قامتش خم شدتا ما قد بکشیم

روز پدر مبارک

******************************************

اس ام اس تبریک روز پدر

کاش بدونی برکت دعای توتکیه گاه آرزوهای منهبی تو هر فصل کتاب عمر منبه خزون زندگی سیدنهپدرعزیزم روزت مبارک

******************************************

متن تبریک روز پدر

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگزیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “به همراه یک آسمان عشق و تمناتقدیم به پدرعزیزم ، روزت مبارک

متن زیبا و رمانتیک برای تبریک عقد و عروسی به دوست و فامیل/ در سال 1401 متفاوت باشید

تبریک عروسی کوتاه، پیام تبریک ازدواج، برای تبریک ازدواج چی بگم، تبریک عقد کوتاه، یک پیشنهاد جذاب خاص و متفاوت باشید،

متن زیبا و رمانتیک برای تبریک عقد و عروسی به دوست و فامیل/ در سال 1401 متفاوت باشید

ازدواج یک سنت الهی است که یکی از مهم ترین مراحل زندگی هر فرد محسوب می شود. از این رو تبریک گفتن جشن ازدواج و انجام آیین سنتی جشن و عروسی نیز بسیار حائز اهمیت است و اطرافیان می کوشند که به زیباترین شکل ممکن این پیوند مبارک را به عروس و داماد تبریک بگویند. در ادامه چند مورد متن زیبا، جدید و عاشقانه برای تبریک گفتن مراسم عقد و عروسی در سال 1401 برایتان آماده کرده ایم تا شما جواب این سوال را که برای تبریک ازدواج چی بگم؟ را بدهیم پس با تالارکده همراه باشید.

تبریک ازدواج

ناگفته نماند که تبریک عروسی و ازدواج برای هر کسی که می خواهد برای یک زوج نامزد یا تازه ازدواج کرده تبریک بفرستد مرسوم است. اگر از آداب سنتی مهمان عروسی پیروی می کنید، یا پیامی مستقیماً برای زوج ارسال کنید (معمولاً بین زمانی که دعوت عروسی را دریافت می کنید و چند هفته پس از عروسی). راستش را بخواهید هر زمان که بخواهید می توانید آن را ارسال کنید. حتی اگر مراسم عقد کوچک است و شما دعوت نشده اید، می توانید یک پیام و متن خوب بفرستید. به زبان ساده: هر کسی از تبریک برای مراسم عقدش استقبال می کند!

به این دلیل از تبریک گفتن شما استقبال می‌کنند که شما با پیام خود یک حس خوب و یک انرژی مثبت برای شروع زندگی جدید و تشکیل خانواده به آن ها داده‌اید، همین امر باعث می‌‍شود آن‌ها به پیام شما واکنش نشان بدهند.

از این رو زمانی که شما قادر هستید با کلماتی هرچند کوتاه یک انرژی مثبت و حس خوب را به مخاطب خود القا کنید بهتر است از این کار دریغ نکنید تا بتوانید هرچند کوچک اما چراغ راهی روشن برای عروس و داماد در ابتدای زندگی روشن کنید.

ما در ادامه چند نمونه متن آماده برای شما آماده کردیم تا اگر شما ایده‌ای در ذهن ندارید و یا نمی‌دانید چگونه می‌بایست مراسم عقد و یا عروسی کسی را تبریک بگویید با مطالعه این متن‌ها بتوانید جمله‌ای زیبا را خودتان بنویسید و یا همین متن‌های آماده را برای آن‌ها ارسال کنید.

یک پیشنهاد جذاب (خاص و متفاوت باشید):

*** کارت عروسی آنلاین ***میتونید این کارت رو به دوستتون هدیه بدید.

حلقه عروسی و نامزدی

تبریک ازدواج به برادر

♥ ♥ ♥

امیدوارم شادی همیشه ساعات زندگی شما رو پر کند و زندگی مشترکتان سرشار از عشق باشد.

خواهر کوچکترت هر دویتان را دوست دارد

♥ ♥ ♥

(نام همسر برادر را درج کنید) … عزیزم

در آسمان زندگی ام، ستاره های درخشان بسیاری وجود دارند که یکی از درخشان ترین آن ها … (نام برادر) است.

ایمان دارم که برای تو هم همینطور خواهد بود.

(نام برادر و همسر برادرتان را درج کنید) … و .. عزیز

پیوندتان مبارک

♥ ♥ ♥

تبریک ازدواج به خواهر

داداش، با این که همسرت بهترین سرچشمه عشق و شادی برای تو خواهد بود

اما من هم هنوز عشق و شادی خودم را با تو و همسرت شریک می شوم

خوشبخت ترین باشی زندگیم

♥ ♥ ♥

عشق شما به یکدیگر گنجی است از آنچه معنای همسر در پی دارد

برادر جان ازدواجتون مبارک!

عکس نوشته برای تبریک ازداوج

♥ ♥ متن جدید برای تبریک عروسی ♥♥

ازدواج کار راحتی نیست

تبریک ازدواج هم چنین ساده نیست

اما شما آن را بسیار آسان و زیبا جلوه می دهید

ای کاش همه ی زوج ها مانند شما دوست داشتنی باشند

رابطه ی شما همه چیز است

برای همیشه همین گونه بمانید

پیوند ازدواجتان را تبریک می گویم!

♥ ♥ ♥

تو را در طبیعت بکر، چون یاس

و در افکارم از احساس

در انزوای تنهایی بی حد

تو را در شبانه ی لبخند

تا صبح دور

و به اندازه ی یک جرعه خدا

دوستت می دارم.

ایام به کام و پیوندتان مبارک

تبریک ازدواج و پیوند به برادر و داداش

♥ ♥ ♥ تبریک ازدواج به برادر ♥ ♥ ♥

عشق چشمک می زند

و لبخندی در قلب شما می گذارد.

برادر عزیزم ازدواج تان مبارک!

♥ ♥ ♥

برخی می گویند روز عروسی نقطه عطف است

پس بگذارید این نقطه عطف شما را به شادی، خوشبختی و نور بی پایان سوق دهد

داداش و زن داداش جان  پیوندتان مبارک!

♥ ♥ ♥ متن تبریک عروسی دامادی داداش ♥ ♥ ♥

و دفتر زندگی مان ورق خورد و خورد تا رسیدیم به داماد شدن تو

و با دیدن تو در آن لباس برازنده ی دامادی، آنقدر ذوق زده شدم که دیگر هیچ کلامی به ذهنم نیامد جز اینکه بگویم قلب کوچک خواهرت به عشق داشتن برادری مثل تو می تپد.

دوستت دارم و پیوندتان مبارک!

♥ ♥ ♥ تبریک عقد و نامزدی به برادر ♥ ♥ ♥

این روز عزیز و شاد رو به مهربان ترین، با صفاترین و

با جذبه ترین داداش دنیا

و زیباترین، عاشق ترین و طنازترین عروس دنیا

تبریک می گویم

داداش و زن داداش گلم عروسی تان مبارک

♥ ♥ ♥

تبریک ازدواج به برادر

برادر عزیزم

ضربان قلب مهربانت برایم خوش آهنگ ترین نغمه هستی است.

امیدوارم قلبت همیشه پر از شادی و عشق باشد.

آغاز یکی شدنتان مبارک

عکس نوشته و تبریک ازداوج

♥ ♥ ♥

داداش گلم

از اینکه بالاخره همسفر عمرت را پیدا کردی، خیلی خوشحالم

این شادی و عشق بر شما مبارک

♥ ♥ ♥

برادر عزیزم

در تمام طول این سال ها، برادر بی نظیری بودی

مطمئنم که شوهر بی نظیری هم خواهی بود

مواظب بلور دل هایتان باشید.

عروسیتون مبارک

♥ ♥ ♥ متن تبریک عروسی ♥ ♥ ♥

وقتی به این فکر می کنم که بعد از این قراره کمتر ببینمت دلم میگیره.

ولی وقتی شادی تو رو می بینم تمام غصه ها کنار میرن

مطمئنم که تو و … (نام همسر برادر خود را کنید) جان، برای هم همسران خوبی میشید.

آرزو می کنم که زندگیتون همیشه پر از شادی و عشق باشه

خواهر کوچک تو … (نام خود را درج کنید)

♥ ♥ ♥

برادر جانم

برایت سال‌های سال عاشقانه زیستن را آرزو دارم.

ازدواجت مبارکمان باشد.

♥ ♥ ♥

متن اماده تبریک مناسبت

گاهی برخی از دوستان هستند که صمیمی تر از از خانواده هستند و ممکن است ارتباط نزدیک و خاصی با آنها داشته باشید. تبرکی ازدواج به دوست با سبکی متفاوت خاص می تواند عمق دوستی و ارتباط صمیمانه شما را نشان دهد.

♥ ♥ ♥

امروز خوشحالی من با بغضی عجیب همراهه

دوست ندارم روز عروسیت گریه کنم، فقط دوست دارم بدونی که تو همیشه برای من بهترین و مهربون ترین برادر دنیا بودی.

امیدوارم همیشه شاد و سرافراز باشی.

عروسی تون مبارک

♥ ♥ ♥

برادر عزیزم

قاب عکس دوران کودکی ام کامل نبود

اگر بزرگ ترین نیروی زندگی ام در آن حضور نداشت

آرزو می کنم که هر روز زندگی مشترکتان سبزتر از دیروز باشد.

پیوندتان مبارک

♥ ♥ ♥ متن تبریک عروسی به برادر ♥ ♥ ♥

بالاخره داداش کوچولوی ما هم داماد شد.

خیلی خوشحالم، اونقدر که نمی تونم درست کلمات رو پشت سر هم بچینم!

امیدوارم هیچوقت لبخند از چهره مهربونت دور نشه.

با بهترین آرزو ها برای تو و زن داداش عزیز

تبریک ازدواج و سالگرد به زن داداش

زمانی که یک زن که با مردی ازدواج می کند

انتظار دارد که او تغییر کند ولی اینگونه نمی شود

زمانی که یک مرد با زنی ازدواج می کند

مطمئن است که آن زن تغییر نمی کند و اینگونه می شود.

آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک

تبریک ازدواج و نامزدی و عقد

♥ ♥ ♥

مردها سه تا آرزو دارن:

اونقدر که مامانشون می گن خوش تیپ باشن

اونقدر که بچه شون می گن پولدار باشن

و مهم تر از همه اینکه

اونقدر که زنشون شک داره زن داشته باشن.

پیوندتان مبارک

♥ ♥ ♥

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب

شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زد

عمل پیوندتان مبارک باد.

♥ ♥ ♥

ازدواج پیوندی است که هیچ کس در آن ضرر نمی کند

اگر همسر خوبی به دست آوردی

خوشبخت می شوی

و در غیر اینصورت فیلسوف می شوی

پیوندتان مبارک.

متن تبریک ازداوج

مثل یه فانوس دریایی در شب …

آرزو می کنم عشق دو نفره شما تا همیشه بدرخشه

ازدواجت مبارک دوست خوبم!

پیام تبریک ازدواج به دوست و رفیق

♥ ♥ ♥

تو عشقی یافتی که دستانش پر از مهر و نوازش است

مهربانی خدا بر سر زندگیت

پیوند تان پر مهر دوست عزیزم

♥ ♥ ♥

رفیق روز های خوبم، عشق پاداش دل پر مهر توست

پیوند تان ابدی

♥ ♥ ♥

دوست نازنینم، پیوندی از جنس گل های سرخ را برایت آرزومندم

شاداب و پر از شور زندگی

پیوند تان مبارک خواهری

♥ ♥ ♥

رفیق جان؛

سهم قلبت از زندگی بهار و عشق تان به گرمای تابستان

ازدواجتان مبارک

♥ ♥ ♥

در عشق نیرویی است سحر آمیز

که در هیچ چیز دیگر نمی توان یافت

پیوندتون مبارک دوست عزیزم

تبریک ازدواج کمترین هدیه ممکن بود.

♥ ♥ ♥

متن اماده تبریک ازداوج

دیگران باید به ازدواج شما حسادت کنند

چون شما جذاب ترین عروس و داماد دنیا هستید

و من افتخار می کنم که شما رو دوستان خودم صدا بزنم

تبریک ازدواج می گویم پیوندتان را

♥ ♥ ♥

رفیق جانم

آرزو می کنم پرنده کوچک خوشبختی بر روی بام خانه ات بنشیند

و تا ابد آواز شادی و شور برای تو سر دهد

پیوند تان همیشگی

♥ ♥ ♥

ازدواج باغ سرسبز، خوشبو و سرشار از زیبایی است

مطمئن شوید که باغ تان را هر روز با عشق فراوان تغذیه کنید

دوستان عزیزم عروسی تون مبارک!

♥ ♥ ♥

دوست زیبای من

دیدنت در لباس زیبای عروس، لذت‌بخش‌ترین لحظه‌ای است که می‌توانم متصور شم. تو امروز زیباترین فرشته زمین و آسمانی.

مبارکت باشد این روز شیرین.

♥ ♥ ♥

دوست خوبم

امیدوارم که در دستان پر از عشق و نوازش یار شیرینت تا ابد خوشبخت بمانی

ازدواجتان مبارک

♥ ♥ ♥

مهربانم

آرزو می‌کنم فصل تازه زندگی‌ات پر شود از عاشقانه‌های ناب

این عشق زیبا مبارکت باشد.

♥ ♥ ♥

عزیزترینم

برایت از اعماق وجودم خوشحالم و برایت خوشبختی بی حد و حصر آرزو دارم.

پیوندت مبارک.

♥ ♥ ♥

رفیق جانم

آرزو می‌کنم سهم قلبتان از زندگی تنها عشق باشد و شادی.

پیوندتان مبارک.

♥ ♥ ♥

دوست خوبم، خوشحالم که تو تکیه گاه امنی یافتی

پیوند تان پر از عطر لبخند

♥ ♥ ♥ پیام تبریک ازدواج ♥ ♥ ♥

پیام تبریک ازدواج به رفیق و دوست

آغاز کردید زندگی دوباره خود را با نام خدا،

زندگی متفاوت از جنس یار و با برگ گل یاس.

این تولد دوباره را به شما تبریک میگویم.

♥ ♥ ♥

یــک تکه بلور از جنس حضور

یک یاس سپید از رنگ امید

با هرچی وفاست از سوی خدا

همه تقدیم تو باد

پیوندت مبارک

♥ ♥ ♥

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند

و به هر جای دنیا که مینگرد معشوق را میبیند

و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است

پیوندتان مبارک

♥ ♥ ♥

همچنین در این رابطه ببینید: 7 ایده خلاقانه برای جشن اولین سالگرد ازدواج

شب پیوند مرتضی و فاطمه علیهاالسلام نیست؛

بلکه امشب، شب تجدید یگانگی انسان با ذات خداست

و مبارک باد بر همه کائنات، این لبخند بی زوال پروردگار در گستره خلقت خویش . . .

تبریک ازدواج و سالگرد ازدواج

♥ ♥ ♥

اولموش گوزلیم ماه رخون ایه برابر مستانه گوزون نرگس

شهلایه برابر دنیانی من ورسله سنسیز نیه لازیم هربیر باخیشین هر ایکی دنیایه برابر

معنی کلی تبریک ازدواج:

زیبای من شده اون صورتت همانند ماه و چشم های مستت مثل گل نرگس

این دنیارو به من بدهند بدون تو برام بی ارزش هر یک نگاه تو برای من با دو دنیا برابره

پیوندتان مبارک

♥ ♥ ♥

دونیادا ۳ شی چوخ ایسترم

داغدا داشی

گوزده یاشی

سن کیمین ناز یولداشی….

معنی پیام ترکی تبریک ازدواج:

در دنیا سه چیز را خیلی دوست دارم

در کوه سنگ را

در چشم اشک را

و همانند تو دوست ناز را

تبریک ازدواج به شما هدیه‌ای ناقابل است.

پیام تبریک ازدواج و نامزدی به دوست و فامیل

♥ ♥ ♥ پیام تبریک ازدواج ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥

همسر باوفایم من برای هم‌سفر شدن با تو، از تمام دلبستگی‌هایم گذشتم حال منم و یک بغل پر از گل‌های عاشقی. تو وعده سبز شدن دل کویر مرا دادی و بغض بی‌پایان مرا فرونشاندی. وقتی‌که باران نمی‌بارد. تو مهربانی ببار ای گل همیشه‌بهار من

♥ ♥ ♥

از وقتی با همیم

روزها و روزها گذشته

چه تلخ چه شیرین

معبود را شاکرم

که در تلخی ها کنارم بودی

و شادی ها را به کامم شیرین تر کردی

عزیز لحظه های بی قراری ام

سالگرد ازدواجمان مبارک

♥ ♥ ♥ پیام تبریک ازدواج ♥ ♥ ♥

هر روز با شوق دیدنت

چشم میگشایم و

وقتی تو را در کنارم میبینم

دوست دارم بارها و بارها

در برابر معبود زانو بزنم

و سجده شکر کنم

که چون تویی را به من هدیه داد

سالروز آغاز با هم بودنمان مبارک

سالگرد با هم بودن و تبریک ازدواج

♥ ♥ ♥

دوست عزیزم

از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم

قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند

سالگرد یکی شدنتان مبارک

♥ ♥ ♥

عشق تنها ارثیه ایست

که از من به تو می رسد؛

مرا ببخش اگر

با دست های خالی

دوست داشتمت…!

سالگرد عقدمان مبارک

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته می شودپیوند زیبایتان مبارک باد

♥ ♥ ♥

آغاز و شروع زیبای یک عمرعشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویمانشاالله سال های سال در کنار هم عاشق باشید.

♥ ♥ ♥

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیستآغاز سفر دائمی و پر عشقتان مبارک

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد

♥ ♥ ♥

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیابه اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکندورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

♥ ♥ ♥

خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر میشوددوست داشتن و دوست داشته شدنخوشبختی شما آرزوی قلبی ما است

شاید بتوان تبریک ازدواج و در کل این‌گونه تبریک‌ها را یکی از معضلات بسیاری از ایرانی‌ها دانست. به خصوص در سن‌های بالاتر چنین حساسیت‌هایی ذر تبریک گفتن به شیوه‌ای خوب و کاملا زیبا بیشتر و بیشتر می‌شوند طوری که ممکن است کسی زمان زیادی را صرف پیدا کردن یک متن کوتاه و خوب برای تبریک گفتن موضوعی کند.

البته باید در نظر داشت که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تا این‌گونه متن‌ها را خود به کمک ذهن خود بنویسند و ارزش این موضوع را نیز بر همین اساس می‌دانند و در کل هم ارزش متن‌های تبریک این دسته را شاید بتوان تا حدی بیشتر نیز دانست. به خصوص کسی که چنین متن‌های تبریکی را از افراد مختلفی دریافت می‌کند بیشتر علاقمند است تا حرف‌های دل هر کسی را به گفته خود او دریافت کند.

جدا از این بحث در مقابل نیز دسته زیادی از ایرانی‌ها زمان و حوصله زیادی برای نوشتن متن‌هایی از خود حتی برای اشخاصی که دوست دارند هم ندارند و در وافع همین موضوع باعث شده است تا  به خصوص در سال‌های اخیر تعداد زیادی از نویسنده‌های نوپا متونی آماده را برای این دسته از افراد آماده کنند تا بتوان در فرصت و زمانی کوتاه متنی مناسب و ایده‌ال را برای تبریک هر موضوعی پیدا کرد.

در خلال این مقاله نیز سعی شد تا متن‌های زیبا و به روزی که هر کسی می‌تواند برای تبریک ازدواج و چنین مناسبت‌هایی از آن‌ها استفاده کند در اختیار شما همراهان تالارکده قرار بگیرد تا بتوانید برای تبریک ازدواج هر کسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متن‌های زیبا و آماده زیادی دسترسی داشته باشید.

البته همانطور که گفته شد ارزش چیزی که خود برای کسی که به آن علاقه دارید می‌نویسید بسیار بیشتر از متن‌های آماده از قبل است و در واقع همه نیز دوست دارند تا متن‌های دست نوشته را برای هر مناسبتی دریافت کنند اما با این حال بسیاری از افراد در امر نوشتن خیلی حوصله زیادی ندارند و یا اعتماد به نفس کمی در این موضوع دارند به همین علت شاید متن‌های زیبا و آماده‌ای که در طول این مقاله در اختیار قرار گرفته است بتواند راه‌حلی برای تبریک مناسبت‌های مختلف برای چنین افرادی باشد.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید./ تالارکده

تبریک روز پدر به داماد خانواده

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا