اجتماعی

در نامگذاری معابر باید به شأن و منزلت افراد توجه شود

در نامگذاری معابر باید به شأن و منزلت افراد توجه شود

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره نامگذاری معبری به نام پروفسور شمس پدر چشم پزشکی ایران گفت: شان و منزلت پروفسور شمس بیشتر از یک کوچه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا