هر سحر +

دیپلماسی احمق ها!

شواهد و قرائن غیرقابل انکار حاکی ازآن است که پروژه آمریکایی به اصطلاح صلح خاورمیانه و عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی ابتر خواهد ماند و تنها راه باقی مانده همان نظر امام«ره» و سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی مبنی بر محو رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی منطقه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا