فرهنگی

داشتن رابطه عاطفی با معبود و خالق خود

داشتن رابطه عاطفی با معبود و خالق خود

داشتن رابطه عاطفی و صمیمانه با خداوند مهربان یکی از مهمترین نیازهای خلقت بوده که نباید مورد غفلت قرار بگیرد.چرا که اگر این رابطه عاطفی برقرار نشود آن وقت است که رد پایی از حیای منفی در زندگی انسان باز می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا