علمی و پزشکی

چگونه باید فشارهای روحی و روانی را تخلیه کنیم؟

چگونه باید فشارهای روحی و روانی را تخلیه کنیم؟

فشار روحی در روان شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا