هر سحر +

ادامه تصویربرداری پایتخت در تهران با بازیگران جدید

ادامه تصویربرداری پایتخت در تهران با بازیگران جدید

الهام غفوری تهیه کننده پایتخت در خصوص اضافه شدن بازیگران جدید به پایتخت 5 گفت: قطعا چند بازیگر اصلی در ادامه و براساس فیلمنامه به ما اضافه خواهند شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا