علمی و پزشکی

سرطانی خطرناک تر از سرطان سینه برای زنان

سرطانی خطرناک تر از سرطان سینه برای زنان

زنان دنیا همچنان فکر می کنند که سرطان سینه بزرگترین عامل مرگ زنان است اما نتایج تحقیقات چیز دیگری را ثابت کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا