جنود

  • Tamasha

    منها

    «الأرواح جـنـود مجـنـدة ما تـعـارف منهـا ائـتلـف و مـا تـنـافـر منهـا أخـتـلـف...». تفسیر این روایت چیست؟ - گنجینه پاسخ هااسلام…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا